Publiczne Przedszkole Samorządowe „Justynka ” znajduje się w Stawiszynie przy ulicy Przedszkolnej 1.

Placówka prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i zapewnia im opiekę.

W przedszkolu dzieci:

bawią się w sali i na placu zabaw,

uczą się,

odpoczywają,

chodzą na spacery,

jedzą zdrowe i dostosowane do ich potrzeb posiłki.

Przedszkole organizuje dla dzieci uroczystości, konkursy, zabawy, bale, aby czas mijał im twórczo i aktywnie.

Przedszkole pomaga dzieciom osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Placówka organizuje zajęcia dla dzieci wymagających wsparcia.

Przedszkole pomaga rozwijać się wszystkim dzieciom.

Aby skontaktować się z przedszkolem można:

  • Napisać pismo i przynieść je do przedszkola lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Publiczne Przedszkole Samorządowe „Justynka” w Stawiszynie ul. Przedszkolna 1 62- 820 Stawiszyn

  • Przyjść do przedszkola osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00, zadzwonić dzwonkiem i poczekać na pracownika. Osobą pierwszego kontaktu jest koordynator do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – Justyna Dyk. Kontakt z koordynatorem możliwy jest za pośrednictwem aplikacji “Meet” na platformie Google.

Kontakt telefoniczny z przedszkolem pod numerem: 627528022

Istnieje możliwość pobrania ważnych dokumentów oraz wniosków z naszej strony internetowej.