W naszym przedszkolu kładziemy nacisk na innowacyjne metody pracy dydaktyczno-wychowawczej wspomagające wszechstronny i indywidualny rozwój dziecka oraz aktywizujące i motywujące dziecko do zabawy i nauki. Każde dziecko jest w jakimś stopniu twórcze. Małe dziecko, gdy tylko zacznie mówić potrafi nadać własną nazwę nieznanej dotąd rzeczy lub znaleźć nowe zastosowanie dla danego przedmiotu. Okazuje się, że twórcze myślenie można rozwijać, trenować tak jak pamięć czy koncentrację. Twórcza postawa, kreatywność, pomysłowość i oryginalność to cechy, które pozwalają na poszukiwanie nowych rozwiązań, uczą radzenia sobie w nowych sytuacjach, w szybko zmieniającym się świecie pełnym bodźców, w trudnych sytuacjach, sprzyjają dobrej organizacji pracy, szybkiego podejmowania decyzji oraz elastyczności pracy. Rozwijanie twórczego myślenia prowadzi do bardziej atrakcyjnego i pełnego sukcesów życia.

Wzbogacamy proces dydaktyczny „treningiem twórczości”, który polega na wprowadzeniu do codziennej pracy z dziećmi różnego rodzaju ćwiczeń pobudzających twórcze myślenie, kreatywność i wyobraźnię. Ćwiczenia te pomagają także ćwiczyć koncentrację, pamięć, logiczne myślenie, a przy tym dają dzieciom wiele satysfakcji i radości. Dzieci odbierają te ćwiczenia jako świetną zabawę, nie zdając sobie sprawy, że ćwiczą koncentrację, myślenie, pamięć.

Naszym priorytetem jest wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, ciekawe świata, otwarte na nowe pomysły, inspiracje i zmiany.

Nasze działania pedagogiczne ożywiamy także różnego rodzaju metodami aktywnymi:

Metoda twórczego myślenia Alex Faickney Osborn – „Burza mózgów”

Metoda projektów

Metoda mapy mentalnej

Metoda drzewa decyzyjnego

Metody aktywizujące według Edyty Brudnik, Anny Moszczyńskiej i Beaty Owczarskiej

Metoda nauczania matematyki prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Metody „Dobrego startu” wg prof. Marty Bogdanowicz – słuchowo-wzrokowo-ruchowa

Metoda dobrego czytania wg Ireny Majchrzak

Pedagogika zabawy KLANZA

Gry planszowe

Drama

Teatrzyk kukiełkowy i pacynkowy

Bajkoterapia