mgr Elżbieta Kuświk

woman2

Dyrektor przedszkola

mgr M. Dyk

woman2
 • Wychowanie przedszkolne
 • Język angielski
 • Pedagogika specjalna

mgr D. Hofman

woman2
 • Wychowanie przedszkolne
 • Oligofrenopedagogika

mgr A. Janiszewska

woman2
 • Wychowanie przedszkolne
 • Język angielski
 • Logopedia

mgr E. Joachimiak

woman2
 • Wychowanie przedszkolne
 • Terapia pedagogiczna

mgr A. Kamińska

woman2
 • Religia

mgr A. Korycka

woman2
 • Wychowanie przedszkolne
 • Oligofrenopedagogika

mgr E. Nowak

woman2
 • Wychowanie przedszkolne
 • Język angielski
 • Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna z elementami rytmiki

mgr M. Przybylska

woman2
 • Wychowanie przedszkolne
 • Oligofrenopedagogika

mgr B. Raczyńska

woman2
 • Wychowanie przedszkolne
 • Terapia pedagogiczna

mgr J. Juszczak

woman2
 • Wychowanie przedszkolne
 • J.angielski

mgr A. Szczepańska

woman2
 • Wychowanie przedszkolne
 • Logopedia

Kadrę pedagogiczną naszego przedszkola stanowią nauczyciele posiadający wymagane w pracy z dziećmi kwalifikacje zawodowe i stale podnoszący swoje umiejętności pedagogiczne poprzez uczestnictwo w kursach doskonalących i kwalifikacyjnych, warsztatach, seminariach, studiach podyplomowych.

        Są to nauczyciele o wysokiej kulturze osobistej. Ich kontakty z rodzicami i dziećmi cechuje duża komunikatywność, empatia, otwartość na zmiany i indywidualizację procesu nauczania, tolerancja i takt pedagogiczny.

           Są pasjonatami swojej pracy.

Przedszkole zatrudnia:

11 pracowników pedagogicznych

13 pracowników obsługi i administracji

Personel administracyjny zajmuje się sprawami finansowymi placówki, planowaniem posiłków i zaopatrzeniem w żywność oraz środki czystości.

            Personel pomocniczy dba m.in. o przygotowanie i wydawanie posiłków, wykonuje prace porządkowe i naprawcze, bierze udział w opiece nad dziećmi.