Historia

Początki funkcjonowania Przedszkola w Stawiszynie sięgają roku 1945. Przez te wszystkie lata praca z dziećmi odbywała się w różnych dostępnych miejscach w Stawiszynie  (min.: w Sali Domu Katolickiego, w domu po parafii ewangelickiej na ul. Garbarskiej).                                         
Od 1998 r. do 31 sierpnia 2020 r. Przedszkole w Stawiszynie zlokalizowane było w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Posiadało tylko 4 oddziały, dla 70 dzieci i plac zabaw.
Filia Przedszkola od 1987 r. znajdowała się w Petrykach. Były tam 2 oddziały liczące 50 dzieci i plac zabaw. Dzieci do Petryk dowożone były  autobusem szkolnym lub indywidualnie przez rodziców.
Była Pani Burmistrz – Justyna Urbaniak zawsze się interesowała losem najmłodszych i podjęła decyzję o budowie przedszkola.
Doceniono wkład i zaangażowanie Pani Burmistrz w budowę tego pięknego na miarę XXI wieku obiektu i postanowiono ją uhonorować, nadając jej imię PRZEDSZKOLU. Jest to wspaniała inicjatywa i forma podziękowania za PRZEDSZKOLE, na które  Stawiszyn czekał 75 lat.
01 września 2020 r. nasi najmłodsi mieszkańcy miasta i gminy Stawiszyn rozpoczną swoją pierwszą edukację w nowym Publicznym Przedszkolu Samorządowym „JUSTYNKA”           w Stawiszynie.